Mid Wales Opera Canolbarth Cymru roi i MWO - thebiggive.org.uk
ENGLISH
Amdanom Ni Cynyrchiadau'r Gorffennol

Sefydlwyd Opera Canolbarth Cymru (OCC) yn 1988 gyda’r bwriad o fod un o’r cwmniau teithio mwyaf blaenllaw yn y byd opera ym Mhrydain. Mae OCC wedi derbyn nifer o wobrau gan gynnwys dwy wobr Prudential ar gyfer "rhagoriaeth, creadigrwydd, arloesedd a hygyrchedd". Mae'r cwmni bellach wedi perfformio mewn 80 o leoliadau ledled Prydain ac Iwerddon.

Mae rhai o'n cynyrchiadau mwyaf uchelgeisiol, megis Turandot, Aida, Carmen a Madama Butterfly, wedi rhoi llwyfan i unawdwyr rhyngwladol Covent Garden, yn ogystal â thalentau o’r cwmniau opera cenedlaethol yng Nghymru, yr Alban a Lloegr. Mae'r cynyrchiadau llai sydd yn teithio o un theatr i’r llall yn hynod boblogaidd ac mae nifer y lleoliadau a ddefnyddiwn yn dal i gynyddu. Mae’r cwmni yn teithio i fwy o lefydd nag unrhyw gwmni arall ym Mhrydain, o'r Tŷ Opera gosgeiddig yn Buxton i theatrau mwy cartrefol megis Theatr Pontardawe. Mae'r cwmni yn cael croeso cynnes ym mhob man ac mae’r rhai sy’n ymddiddori mewn opera yn edrych ymlaen yn eiddgar at ymweliad blynyddol y cwmni.

Opera Canolbarth Cymru: Y Blynyddoedd Cynnar, atgofian Keith Darlington a Barbara McGuire MBE, cyd-sefydlwyr OCC.  Darllenwch y hanes hwn yma

 

Ymuno a'r rhestr bostio MWO yma...
Adolygiadau

Dilynwch ni ar FACEBOOK
Opera Canolbarth Cymru © 2012
Hafan|Digwyddiadau|Newyddion|Dyddiadur|Cyfryngau|Addysg a Chymuned|Cefnogi OCC
Cofrestru|Oriel|Amdanom ni|Cysylltwch a ni
Dyluniwyd y wefan gan The Design Store
Noddwyr Anrhydeddus | Dennis O’Neill, Mavis Nicholson & Bryn TerfelJonathan Lyness a Richard Studer | Cyfarwyddwyr Artistig
Opera Canolbarth Cymru, Bryn Wgan, Caersws, Powys SY17 5QU
Ffôn: 01686 614563 | E-bost:The Arts Council of Wales Arts Council England | Lottery Funded Welsh Government The National Lottery Powys County Council Colwinston Charitable Trust The Fenton Arts Trust Oldbell3

Yn ystod 2017/18, cefnogir Opera Canolbarth Cymru gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys, Elusen Gwendoline a Margaret Davies, Control Techniques Cyf, Cronfa Cadeirydd John Lewis, Sefydliad Millichope, Ymddiriedolaeth Oakdale, Ymddiriedolaeth Elusennol D'Oyly Carte, Ymddiriedolaeth Idlewild, Sefydliad Foyle, Sefydliad Teulu Ashley, Sefydliad Garfield Weston, Ymddiriedolaeth Celfyddydau Fenton a Chyfeillion Opera Canolbarth Cymru.

Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i'n ein Noddwyr a Chymwynaswyr am eu cefnogaeth: Mrs Sioned Bowen,  Dr & Mrs JS Drury, Mr David John & Lady Hunt, Dr Hywel Parry-Smith, Professor Simon Smail CBE, Peter Stokes & Margaret Clennett, Mr Gareth Williams, ac ein roddwyr dienw.

Rhif Cwmni: 3001101 | Rhif Elusen: 1043391