Mid Wales Opera Canolbarth Cymru roi i MWO - thebiggive.org.uk
ENGLISH
Noye's FluddeNoye's FluddeNoye's Fludde
Addysg a Chymuned Cynyrchiadau'r Gorffennol

Prosiectau Hyfforddiant, Cymuned ac Addysg Opera Canolbarth Cymru

Yn ogystal â'n gweithgareddau craidd yn perfformio ledled y wlad, mae Opera Canolbarth Cymru yn datblygu a rhedeg prosiectau hyfforddi, cymuned ac addysg gyda'r bwriad o gyflwyno opera i fwy o bobl o bob oedran a chynnig cyfleoedd hyfforddi a datblygu i bobl ifanc broffesiynol sy'n gweithio yn y maes opera.

Rydym yn cynnig sgyrsiau ar ôl perfformiadau, yn rhad ac am ddim i'r rhai â thocynnau. Aelod o'r cwmni - yr Arweinydd yn aml - fydd yn rhoi'r sgyrsiau hyn a bydd yn rhoi mwy o oleuni i'r gynulleidfa ar y perfformiad. Nodir y sgyrsiau a gynhelir ar amserlen y daith. Rydym hefyd yn gweithio gyda'r theatrau i gynnig gweithdai, seminarau ac ymweliadau i wasanaethau ysgolion a grwpiau cymunedol eraill er mwyn cynnig cyfle i ddysgu mwy am opera yn gyffredinol, ac am y cynhyrchiad sydd ar daith.

Rydym hefyd yn rhedeg prosiectau a rhaglenni ar raddfa fwy.

Yn 2012, cynhaliwyd ein Rhaglen Artistiaid Ifanc gyntaf; ymunodd wyth o gantorion ifanc o'r DU (a thu hwnt) â'r cwmni ar gyfer tair wythnos llawn gweithgareddau ym mis Awst. Mae'r rhaglen wedi datblygu ac erbyn hyn mae mwy o bwyslais ar roi cyfle i'r cantorion ifanc astudio rhan gyfan, gyda'r posibilrwydd o chwarae'r rhan ar y daith os bydd amgylchiadau'n caniatáu. Mae mwy o wybodaeth am raglen 2014 ar gael drwy glicio ar y ddolen isod.

Mae Noye's Fludde yn rhaglen opera gymunedol ar raddfa fawr a fu ar daith rhwng mis Hydref 2011 a mis Medi 2013. Wrth wraidd y rhaglen mae opera wych Benjamin Britten sy'n seiliedig ar hanes Arch Noa. Materion amgylcheddol sydd wrth galon ein cynhyrchiad  sy'n ddiweddariad gwbl gyfoes o'r stori.

Am fwy o wybodaeth am brosiectau hyfforddi, cymuned ac addysg OCC, cysylltwch ‚ ni ar [javascript protected email address].


Archif
(Cliciwch deitl ystori)

Rhaglen Artistiaid Ifanc 2015

Noye's Fludde

Cynllun Artistiaid lfanc 2014

Cynllun Artistiaid Ifanc 2013

Rhaglen Artistiaid Ifanc 2012

Prynhawniau Dydd GwenerYmuno a'r rhestr bostio MWO yma...
Adolygiadau

Dilynwch ni ar FACEBOOK
Opera Canolbarth Cymru © 2012
Hafan|Digwyddiadau|Newyddion|Dyddiadur|Cyfryngau|Addysg a Chymuned|Cefnogi OCC
Cofrestru|Oriel|Amdanom ni|Cysylltwch a ni
Dyluniwyd y wefan gan The Design Store
Noddwyr Anrhydeddus | Dennis OíNeill, Mavis Nicholson & Bryn TerfelJonathan Lyness a Richard Studer | Cyfarwyddwyr Artistig
Opera Canolbarth Cymru, Bryn Wgan, Caersws, Powys SY17 5QU
Ffôn: 01686 614563 | E-bost:The Arts Council of Wales Arts Council England | Lottery Funded Welsh Government The National Lottery Powys County Council Colwinston Charitable Trust The Fenton Arts Trust Oldbell3

Yn ystod 2017/18, cefnogir Opera Canolbarth Cymru gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys, Elusen Gwendoline a Margaret Davies, Control Techniques Cyf, Cronfa Cadeirydd John Lewis, Sefydliad Millichope, Ymddiriedolaeth Oakdale, Ymddiriedolaeth Elusennol D'Oyly Carte, Ymddiriedolaeth Idlewild, Sefydliad Foyle, Sefydliad Teulu Ashley, Sefydliad Garfield Weston, Ymddiriedolaeth Celfyddydau Fenton a Chyfeillion Opera Canolbarth Cymru.

Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i'n ein Noddwyr a Chymwynaswyr am eu cefnogaeth: Mrs Sioned Bowen,  Dr & Mrs JS Drury, Mr David John & Lady Hunt, Dr Hywel Parry-Smith, Professor Simon Smail CBE, Peter Stokes & Margaret Clennett, Mr Gareth Williams, ac ein roddwyr dienw.

Rhif Cwmni: 3001101 | Rhif Elusen: 1043391