Mid Wales Opera Canolbarth Cymru
Cynyrchiadau Opera Canolbarth Cymru x cau ffenestr
Mid Wales Opera | Semele

Opera Canolbarth Cymru a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn cyflwyno cyd-gynhyrchiad, mewn cydweithrediad â'r Academy of Ancient Music :-

Opera Faróc orchestol Handel

Semele

Cerddoriaeth: G. F. Handel, Libretto: William Congreve ar ôl Ovid.

Arweinydd Nicholas Cleobury
Cyfarwyddwr Martin Constantine
Cyfarwyddwr Cyswllt/Coreograffi Jennifer Fletcher
Cynllunydd Grace Venning
Cynllunydd goleuo Samuel Smith

Perfformiwyd Semele Handel am y tro cyntaf yn 1744 yn Covent Garden ac fel Oratorio yn hytrach nag opera y'i cyflwynwyd - perodd gyffro o'r perfformiad cyntaf. Roedd y cynhyrchiad yn defnyddio libereto Congreve yn seiliedig ar Metamorphoses Ovid i ddod â hanes trasig cariad ofer Semele tuag at Jupiter Brenin y Duwiau yn fyw.

Roedd yr Oratorio yn newid cyfeiriad sylweddol o'i gymharu â gweithiau blaenorol Handel, gyda'i eryrod anferth, castell dan warchodaeth dreigiau, mellt a tharanau, a dim ond am bedair noson y'i perfformiwyd. Ar ôl un adfywiad ym mis Rhagfyr 1744, ni pherfformiwyd Semele eto yn ystod ei oes a dim ond gan gwmnïau  proffesiynol yn yr ugeinfed ganrif y daethpwyd â hi yn ôl yn rhan o'r repertoire.

Fodd bynnag, heb os nac oni bai, mae'r gwaith yn un o berlau opera Faróc. Mae'n cynnwys yr unawd tenor syfrdanol “Where’er you walk” a'r gorfoleddus “Endless pleasure, endless love”. Mae ein Cyfarwyddwr Artistig Nicholas Cleobury yn cydweithio gyda'r cyfarwyddwr byd-enwog Martin Constantine i lwyfannu'r 'gân ffarwel hon' - gwaith hwn sy'n syfrdanol yn gerddorol ac yn ddramatig.

Cast

Semele Ellen Williams / Lucy Mellors*
Jupiter Tom Smith / Rhodri Prys Jones*
Cadmus Emyr Wyn Jones / Andre Henriques*
Athamus Daniel Keating-Roberts
Juno Helen Stanley / Lesley Dolman*
Ino Dawn Burns / Christine Byrne*
Iris Beatrice Acland / Rachel Goode*
Somnus Blaise Malaba
Apollo Matthew Clark
Corws Myfyrwyr CBCDC

* 9 a 11 Chwefror yn unig

Perfformiadau Gwanwyn 2017

Nos Fercher 8 mis Chwefror 7.15yh Theatr Richard Burton, CBCDC, Caerdydd
Nos Iau 9 mis Chwefror 7.15yh Theatr Richard Burton, CBCDC, Caerdydd

Nos Wener 10 mis Chwefror 7.15yh

Dehongliad BSL

Theatr Richard Burton, CBCDC, Caerdydd
Nos Sadwrn 11 mis Chwefror 2.15yp Theatr Richard Burton, CBCDC, Caerdydd
Nos Sadwrn 18 mis Chwefror 7.30yh Hafren, Y Drenewydd
Nos Iau 23 mis Chwefror 7.15yh Ffwrnes, Llanelli
Nos Llun 27 mis Chwefror 7yh Theatr Colwyn, Bae Colwyn
Nos Sadwrn 4 mis Mawrth 7yh Theatr Brycheiniog, Aberhonddu
Opera Canolbarth Cymru © 2012
Dyluniwyd y wefan gan The Design Store
Nicholas Cleobury | Cyfarwyddwr Artistig
Mid Wales Opera, Bryn Wgan, Caersws, Powys SY17 5QU
Ffn: 01686 441 027 | E-bost:The Arts Council of Wales Arts Council England | Lottery Funded Welsh Government The National Lottery Powys County Council

Yn ystod 2016/17, cefnogir Opera Canolbarth Cymru gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys, Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston, Elusen Gwendoline a Margaret Davies, Control Techniques Cyf, Cronfa Cadeirydd John Lewis, Sefydliad Millichope, Ymddiriedolaeth Oakdale, Ymddiriedolaeth Elusennol D'Oyly Carte, Ymddiriedolaeth Idlewild, Sefydliad Foyle, Sefydliad Teulu Ashley a Chyfeillion Opera Canolbarth Cymru.

Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i'n ein Noddwyr a Chymwynaswyr am eu cefnogaeth:  Mrs Sioned Bowen, Mrs A Brodbelt, Dr & Mrs JS Drury, Mr David John & Lady Hunt, Dr Hywel Parry-Smith, Sheppard Davies Asset Management Ltd, Professor Simon Smail CBE, Peter Stokes & Margaret Clennett, Mr Gareth Williams, ac ein roddwyr dienw.

Limited Company Number: 3001101 | Charity Number: 1043391