Mid Wales Opera Canolbarth Cymru
Cynyrchiadau Opera Canolbarth Cymru x cau ffenestr
Mid Wales Opera | The Magic Flute

The Magic Flute 

Wolfgang Amadeus Mozart

Cenir mewn cyfieithiad Saesneg gan Amanda Holden


Arweinydd Jonathan Lyness
Cyfarwyddwr/Cynllunydd Richard Studer
Cynllunydd goleuo Declan Randall

Mae opera ryfeddol Mozart, gyda'i chyfuniad godidog o chwedl, defod a phantomeim, yn dweud hanes hud, pŵer a chariad drwy gerddoriaeth sydd mor swynol a syfrdanol â rhyfeddod y plot. Yn The Magic Flute, sy'n brawf pendant o athrylith Mozart, y clywir cerddoriaeth fwyaf adnabyddus y cyfansoddwr. O ddeuawdau teimladwy a chyfarfyddiadau llawn hiwmor i un o unawdau mwyaf arswydus a chofiadwy'r byd opera, unawd Brenhines y Nos.

Cenir yr opera yn y Saesneg gan gast serol o gantorion proffesiynol ifanc i gyfeiliant cerddorfa wych OCC. Bu disgwyl mawr am y cynhyrchiad cyntaf hwn gan dîm artistig newydd OCC - y cyfarwyddwr/cynllunydd Richard Studer a'r arweinydd Jonathan Lyness - ac mae'n gychwyn cyfnod newydd yn hanes y cwmni. Ymunwch â ni wrth inni gamu i faes dyfeisgar dychymyg Mozart, lle mae drama fawr, celfyddyd fawr, nodau uchel a gorwneud mewn tanllwyth o liw, comedi a phypedwaith. Argoelir y bydd cynulleidfaoedd ifanc a hen yn cael eu syfrdanu gan ryfeddod opera o'r radd flaenaf.

Cast

Tamino William Wallace
Pamina Galina Averina
Papageno Frederick Long
Brenhines y Nos Samantha Hay
Sarastro Sion Goronwy
Boneddiges Gyntaf Kristy Swift
Ail Foneddiges Martha Jones
Boneddiges Drydydd Catherine Backhouse
Siaradwr Matthew Buswell
Offeriad Jonathan Cooke
Monostatos Matt RJ Ward
Papagena Laura Ruhí Vidal
Ysbryd cyntaf Katherine Williamson
Ail ysbryd Alys Mererid Roberts
Ysbryd trydydd Felicity Turner

 

Perfformiadau Gwanwyn 2017

Nos Wener 17 mis Chwefror Hafren, Y Drenewydd
Nos Fawrth 7 mis Mawrth Canolfan Celfyddydau Aberystwyth 
Nos Iau 9 mis Mawrth Canolfan Celfyddydau Pontardawe
Nos Fercher 26 mis Ebrill Pontio, Bangor
Nos Iau 4 mis Mai Glan yr Afon, Casnewydd
Opera Canolbarth Cymru © 2012
Dyluniwyd y wefan gan The Design Store
Nicholas Cleobury | Cyfarwyddwr Artistig
Mid Wales Opera, Bryn Wgan, Caersws, Powys SY17 5QU
Ffn: 01686 441 027 | E-bost:The Arts Council of Wales Arts Council England | Lottery Funded Welsh Government The National Lottery Powys County Council

Yn ystod 2016/17, cefnogir Opera Canolbarth Cymru gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys, Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston, Elusen Gwendoline a Margaret Davies, Control Techniques Cyf, Cronfa Cadeirydd John Lewis, Sefydliad Millichope, Ymddiriedolaeth Oakdale, Ymddiriedolaeth Elusennol D'Oyly Carte, Ymddiriedolaeth Idlewild, Sefydliad Foyle, Sefydliad Teulu Ashley a Chyfeillion Opera Canolbarth Cymru.

Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i'n ein Noddwyr a Chymwynaswyr am eu cefnogaeth:  Mrs Sioned Bowen, Mrs A Brodbelt, Dr & Mrs JS Drury, Mr David John & Lady Hunt, Dr Hywel Parry-Smith, Sheppard Davies Asset Management Ltd, Professor Simon Smail CBE, Peter Stokes & Margaret Clennett, Mr Gareth Williams, ac ein roddwyr dienw.

Limited Company Number: 3001101 | Charity Number: 1043391