Mid Wales Opera Canolbarth Cymru
Cynyrchiadau Opera Canolbarth Cymru x cau ffenestr
Opera Canolbarth Cymru © 2012
Dyluniwyd y wefan gan The Design Store
Nicholas Cleobury | Cyfarwyddwr Artistig
Mid Wales Opera, Bryn Wgan, Caersws, Powys SY17 5QU
Ffn: 01686 441 027 | E-bost:The Arts Council of Wales Arts Council England | Lottery Funded Welsh Government The National Lottery Powys County Council

Yn ystod 2017/18, cefnogir Opera Canolbarth Cymru gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys, Elusen Gwendoline a Margaret Davies, Control Techniques Cyf, Cronfa Cadeirydd John Lewis, Sefydliad Millichope, Ymddiriedolaeth Oakdale, Ymddiriedolaeth Elusennol D'Oyly Carte, Ymddiriedolaeth Idlewild, Sefydliad Foyle, Sefydliad Teulu Ashley, Sefydliad Garfield Weston, Ymddiriedolaeth Celfyddydau Fenton a Chyfeillion Opera Canolbarth Cymru.

Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i'n ein Noddwyr a Chymwynaswyr am eu cefnogaeth: Mrs Sioned Bowen,  Dr & Mrs JS Drury, Mr David John & Lady Hunt, Dr Hywel Parry-Smith, Professor Simon Smail CBE, Peter Stokes & Margaret Clennett, Mr Gareth Williams, ac ein roddwyr dienw.

Limited Company Number: 3001101 | Charity Number: 1043391