Mid Wales Opera Canolbarth Cymru roi i MWO - thebiggive.org.uk
ENGLISH
Cefnogi Opera Canolbarth Cymru Cynyrchiadau'r Gorffennol

Mae Opera Canolbarth Cymru yn anelu at gyrraedd deng mil o bobl ledled y Deyrnas Unedig bob blwyddyn, gan deithio dros bum mil o filltiroedd er mwyn cyrraedd llefydd nad yw cwmniau opera eraill yn eu cyrraedd! Rydym yn benderfynol o sicrhau fod cynyrchiadau o’r safon uchaf bosibl o fewn cyrraedd trwch y boblogaeth, gan gynnig yr unig gyfle i rai brofi opera “go iawn” yn agos i’w milltir sgwar.

Mae cyflawni hyn i gyd yn costio oddeutu
£0.5 miliwn y flwyddyn...

Rydym yn ffodus iawn i gael cefnogaeth ystod eang o gyrff, gan gynnwys Cynghorau Celfyddydau Cymru a Lloegr, a rhai ymddiriedolaethau a sefydliadau. Mae gennym hefyd nifer o ffrindiau a noddwyr, sy’n adlewyrchu ansawdd ein gwaith. Ni fyddai’n bosibl i ni wneud ein gwaith heb eu cymorth.

 

Cyfeillion Opera Canolbarth Cymru

Gwahoddir chwi i ddod yn Ffrind i Opera Canolbarth Cymru a thrwy hynny gefnogi perfformiadau uchelgeisiol o operau yng nghanolbarth Cymru a ledled y Deyrnas Unedig. Mae Cyfeillion OCC wedi ffynnu dros y blynyddoedd ac erbyn hyn maent yn rhan hanfodol o’r cwmni ac yn rhoi cefnogaeth ariannol sylweddol i ni.

Beth am ymuno â ni a chael pherthynas gryfach ag Opera Canolbarth Cymru?

Mae’r Cyfeillion yn trefnu nifer o ddigwyddiadau bob blwyddyn er mwyn codi arian ar gyfer y cwmni. Mae rhagor o fanylion isod ynglŷn â’r rhaglen eleni. Mae Cyfeillion OCC yn cael blaenoriaeth wrth archebu tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad gan y cwmni yn Theatr Hafren, yn ogystal â chael gwahoddiad i dderbyniad gyda bwyd a gwin ar nosweithiau agoriadol. Byddwch yn derbyn dau gylchlythyr y flwyddyn yn cynnwys gwybodaeth am y cwmni a digwyddiadau’r Cyfeillion.

Ymunwch fel Cyfaill am gyn lleiad â £15 y flwyddyn
neu ymunwch fel teulu am gyn lleiad â £25!

Sut i Ymuno
Os ydych yn dymuno ymuno, llenwch ffurflen gais, neu wneud cais ysgrifenedig a'i hanfon ynghyd ‚ siec yn daladwy i "Opera Canolbarth Cymru", i'r cyfeiriad canlynol:

Swyddfa Canolbarth Opera Cymru
Cyfeillion MWO, Bryn Wgan, Caersws, Powys, SY17 5QU
Ffôn: 01686 614563 | E-bost:


Lawrlwythwch Gais AelodaethDyddiadur

9fed o Ragfyr 2017 Carolau yn Nhrefaldwyn

Eglwys Nicolas Sant Trefaldwyn

Ymunwch ein côr trwy’r dydd, i ganu carolau Nadolig efo Cyfarwyddwr Cerddoraieth Opera Canolbarth Cymru, Jonathan Lyness, neu dod ac ymuno y cynudlleidfa i wrando ar y cyngerdd ego carolau yn y noswaith.  Manylion i ddilyn.

 

 

 

 
 
  Mae gwybodaeth ynglyn ag unrhyw un o'r digwyddiadau uchod ar gael oddi wrth Swyddfa Canolbarth Opera Cymru:
Cyfeillion MWO, Bryn Wgan, Caersws, Powys, SY17 5QU
Ffôn: 01686 614563 | E-bost:


Ffyrdd eraill o gefnogi Opera Canolbarth Cymru

roi i MWO - thebiggive.org.uk

Gallwch hefyd ymuno â'r Cylch Noddwyr, neu os ydych o fewn cyrraedd canolbarth Cymru, mae croeso i chi ymuno â'n Pwyllgor Ffrindiau sydd yn trefnu amryw o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn i godi arian ar gyfer y cwmni.
Er mwyn cyfranogi o'r gweithgareddau hyn, ebostiwch
Ymuno a'r rhestr bostio MWO yma...
Adolygiadau

Dilynwch ni ar FACEBOOK
Opera Canolbarth Cymru © 2012
Hafan|Digwyddiadau|Newyddion|Dyddiadur|Cyfryngau|Addysg a Chymuned|Cefnogi OCC
Cofrestru|Oriel|Amdanom ni|Cysylltwch a ni
Dyluniwyd y wefan gan The Design Store
Noddwyr Anrhydeddus | Dennis OíNeill, Mavis Nicholson & Bryn TerfelJonathan Lyness a Richard Studer | Cyfarwyddwyr Artistig
Opera Canolbarth Cymru, Bryn Wgan, Caersws, Powys SY17 5QU
Ffôn: 01686 614563 | E-bost:The Arts Council of Wales Arts Council England | Lottery Funded Welsh Government The National Lottery Powys County Council Colwinston Charitable Trust The Fenton Arts Trust Oldbell3

Yn ystod 2017/18, cefnogir Opera Canolbarth Cymru gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys, Elusen Gwendoline a Margaret Davies, Control Techniques Cyf, Cronfa Cadeirydd John Lewis, Sefydliad Millichope, Ymddiriedolaeth Oakdale, Ymddiriedolaeth Elusennol D'Oyly Carte, Ymddiriedolaeth Idlewild, Sefydliad Foyle, Sefydliad Teulu Ashley, Sefydliad Garfield Weston, Ymddiriedolaeth Celfyddydau Fenton a Chyfeillion Opera Canolbarth Cymru.

Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i'n ein Noddwyr a Chymwynaswyr am eu cefnogaeth: Mrs Sioned Bowen,  Dr & Mrs JS Drury, Mr David John & Lady Hunt, Dr Hywel Parry-Smith, Professor Simon Smail CBE, Peter Stokes & Margaret Clennett, Mr Gareth Williams, ac ein roddwyr dienw.

Rhif Cwmni: 3001101 | Rhif Elusen: 1043391