Month

September 2017
Mae ein Cyfarwyddwr Artistig Richard Studer newydd ddychwelyd ar ôl rhai dyddiau o chwilota drwy silffoedd storfa wisgoedd y Theatr Genedlaethol – lle mae Pabau i’w gweld ochr yn ochr â llygod dŵr a lle gall yr arfwisgoedd frathu’n ôl! Mae’r storfa’n giplun o hanes theatr Brydeinig – o gotiau bychan y Fonesig Judi Dench...
Darllenwch fwy