Cynyrchiadau’r Gorffennol

Gwanwyn 2019

Puccini: Tosca

Mae grym ac angerdd yn gwrthdaro yng nghampwaith syfrdanol Puccini Tosca. Wedi eu dal mewn brwydr bywyd a marwolaeth yn erbyn y pennaeth heddlu llwgr Scarpia, mae’r brif gantores, Tosca a’i chariad, yr artist, yn wynebu’r aberth eithaf. Yn ein cynhyrchiad newydd sbon, cyfarwyddodd gan Richard Studer, roedd ein cantorion ni’n ymuno â mwy na chant aelod y corws cymunedol ledled Cymru. Roedd Ensemble Cymru yn ymuno â ni eto, arweinodd gan Jonathan Lyness. Roedd y canlyniad ‘cynhyrchiad gafaelgar’ efo ‘lleisiau gwych’ a ‘cerddorfa yn arbennig iawn’.

Hydref 2018

Ravel: L'heure espagnole

Yn hydref 2018 gwelson OCC yn ôl ar daith gydag ail gynhyrchiad LlwyfannauLlai y cwmni, ffars ystafell wely un act llawn bywyd gan Ravel, L’heure espagnole.  Perfformiwyd L’heure espagnole am y tro cyntaf ym Mharis yn 1911 ac mae’r opera wedi ei gosod mewn siop glociau yn Toledo, canol Sbaen. Dilynir ffawd Torquemada, y clociwr gweithgar wrth i’w wraig, Concepción, yn ystod un prynhawn poeth, weithio ei ffordd drwy ei chasgliad o gariadon ynfyd. Mae cerddoriaeth Ravel yn llawn alawon bachog, dawnsfeydd habanera bywiog ac elfennau eraill o ganeuon gwerin Sbaeneg a fydd yn cyffroi cynulleidfaoedd.

Hydref 2017

Walton: The Bear

Yn hydref 2017 gwelwyd cynhyrchiad Llwyfannau Bach cyntaf Opera Canolbarth Cymru – taith 16 lleoliad gyda chomedi glasurol William Walton, The Bear. Gyda threfniant newydd gan y Cyfarwyddwr Cerdd Jonathan Lyness, a chynhyrchiad wedi ei gynllunio’n arbennig gan y Cyfarwyddwr Artistig Richard Studer i’w berfformio mewn eglwysi, neuaddau pentref a theatrau bach, roedd The Bear yn llwyddiant ysgubol ymhlith cynulleidfaoedd o Gricieth i Gwmbrân. Roedd y cast o dri a band o bum cerddor yn golygu y gallai’r cynhyrchiad maint micro-siambr hwn fynd ag opera fyw i’r lleoedd nad ellid mynd â’n prif sioeau. Roedd y daith gyfan yn antur enfawr ac allwn ni ddim aros i wneud y cyfan eto!

Gwanwyn 2017

Mozart: The Magic Flute

Yng ngwanwyn 2017 gwelwyd OCC yn cyrraedd cyfnod newydd gyda fersiwn newydd wych ein tîm artistig Jonathan Lyness a Richard Studer o The Magic Flute. Roedd yn berfformiad cyntaf ardderchog i ddangos eu bod yn cychwyn yn y ffordd y byddant yn parhau! Difyrwch teuluol pantomeim perffaith a chyda cantorion rhagorol. Dywedodd Richard Bratby yn y Spectator fod OCC “yn ôl yn y gêm ac yn yr un gynghrair â’r English Touring Opera, cwmni sy’n cyfaddawdu’n artistig i ddim byd ond maint ei leoliadau”.

Gwanwyn 2017

Handel: Semele

Ar ôl egwyl haeddiannol, roedd OCC yn ôl ar daith yng ngwanwyn ’17 gyda chynhyrchiad newydd ar y cyd â Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a cherddorfa mewn partneriaeth â’r Academi Cerddoriaeth Hynafol. Gyda myfyrwyr cerdd talentog dros ben yn y rhannau allweddol, a dehongliad cwbl fodern Martin Constantine o Semele i genhedlaeth yr hun-lun yn gwrthgyferbynnu’n siarp â’r ddawn gerddorol Faróc gynnil ei naws yr Academi Cerddoriaeth Hynafol, roedd Semele’n berfformiad terfynol perffaith i’n Cyfarwyddwr Cerddorol Nicholas Cleobury wrth iddo ein gadael i swydd Pennaeth Opera yn Ysgol Gerddoriaeth Queensland yn Awstralia.

Hydref 2014

Bizet: Carmen

Ym mlwyddyn ein pen-blwydd yn 25, gwelwyd Jonathan Miller yn cyfarwyddo trefniant cerddorfaol newydd o Carmen gan Stephen McNeff a chyfieithiad gan Rory Bremner. Roedd Helen Sherman ar dân fel yr arwres benfelen yn fersiwn newydd Jonathan Miller. Fe’i gosodwyd yn yr 1930au ac roedd yn canolbwyntio ardrasiedïau a thlodi’r dosbarth gweithiol yn Sbaen y milwyr a’r genod sigarét.
Gwanwyn 2014

Handel: Acis & Galatea

Roedd y dehongliad syfrdanol hwn o opera fugeiliol Handel Acis and Galatea yn gynhyrchiad ar y cyd â Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Brecon Baroque. Gydag arolygiadau pedair seren a chynulleidfaoedd hapus dros Gymru a Lloegr, crynhodd Richard Morrison y perfformiad yn The Times drwy ddweud ei fod yn llawn cyfaredd. Rhoddodd Jane Harrington berfformiadau syfrdanol fel Galatea – y caiff ei bywyd ei droi o ddymuniadau bugeiliol duwiesau a bugeiliaid i erchyllterau colled dan ddwylo’r cawr Polyphemus.

Hydref 2013

Britten : Albert Herring

Fel rhan o ddathliadau Britten 100, daeth OCC â’i ddehongliad ffasiynol ei hun o glasur a chomedi bywyd yng nghefn gwlad “Loxford” i fwy na 20 o theatrau dros Gymru a Lloegr, gan ymhyfrydu cynulleidfaoedd a beirniaid fel ei gilydd. Gadawodd Lady Billows Catrin Aur argraff Thatcheraidd ac roedd Christopher Turner yn Albert rhyfeddol, yn wynebu ysgwyddo’r cyfrifoldeb o fod yn Frenin Mai ar adeg pan fo’r genethod lleol braidd yn brin o’r rhinweddau morwynol!