La bohème - Puccini

Puccini – La bohème

Mae’n Noswyl y Nadolig, uwch strydoedd Paris mae cnoc ar y drws yn ddechrau i stori garu ddiamser y bardd Rodolfo a’i gymdoges, Mimi. Teimla eu carwriaeth ledrithiol fel gwyrth y Nadolig, ond mae ias oer y gaeaf yn drech na gwres eu nwyd – mae Mimi yn ddifrifol wael, ac ni all Rodolfo na’i gyd-fohemiaid fforddio’r help sydd ei angen arni.

O groglofft myfyriwr i strydoedd bywiog Montmartre, mae gorchestwaith Puccini’n dathlu grym cariad a chyfeillgarwch. Ensemble Cymru sy’n perfformio sgôr odidog o atgofus Puccini, gyda rhai o ariâu mwyaf poblogaidd y byd opera yn creu naws caffi ym Mharis yn ogystal â realiti oeraidd ffordd o fyw o’r llaw i’r genau y bohemiaid.

Nos Sadwrn 5 Mawrth Hafren, Y Drenewydd
Nos Sadwrn 12 MawrthPontio, Bangor
Nos Iau 17 MawrthGlan-yr-Afon, Casnewydd
Nos Sadwrn 19 MawrthTheatr Brycheiniog, Aberhonddu
Nos Fawrth 22 MawrthTheatr Clwyd, Yr Wyddgrug
Nos Iau 24 MawrthFfwrnes, Llanelli
Nos Sadwrn 26 MawrthTheatr-y-Torch, Aberdaugleddau
Nos Fawrth 29 MawrthOctagon, Yeovil

 

Cerddoriaeth Giacomo Puccini
Trefniant Cerddorfaol Jonathan Lyness

Libreto Luigi Illica a Giuseppe Giacosa
Yn seiliedig ar Scènes de la vie de Bohème gan Henri Murger
Cyfieithiad Saesneg Richard Studer

Arweinydd Jonathan Lyness
Cerddorfa Ensemble Cymru

Cyfarwyddwr/Cynllunydd Richard Studer

Rodolfo Robyn Lyn Evans
Mimi Galina Averina
Marcello Philip Smith
Musetta Mari Wyn Williams
Schaunard Dan D’Souza
Colline Emyr Wyn Jones
Benoit/Alcindoro Wyn Pencarreg

 

Act 1 a 2: 55 munud

EGWYL

Act 3 a 4: 50 munud

 

Blog