Beth sydd ymlaen

Profwch opera mewn ffordd hollol newydd yn ystod yr hydref wrth i brosiect LlwyfannauLlai OCC gyflwyno fersiwn newydd sbon o A Spanish Hour, (L’heure espagnole Ravel); comedi siop gloc un act a llawn bywyd. Gyda phum o gantorion a phedwar cerddor, byddwn yn ymweld â lleoliadau bach ond arbennig iawn ledled Cymru a’r Gororau, er mwyn dod ag opera fyw i fwy o bobl nag erioed. Yng ngwanwyn 2019 byddwn ar daith eto gyda Tosca Puccini.

Mae Opera’n ffurf ddeniadol o adrodd stori; cyfuniad o ffantasi, cariad a drama wedi’u clymu ynghyd gyda rhai o alawon mwyaf hyfryd a chyfareddol y byd. Mae’r llinynnau storïol lliwgar yr un mor berthnasol heddiw ag yr oeddent pan y’u cyfansoddwyd – ein cyfrifoldeb ni, ein mwynhad a’n gwaith yw dod â’r profiad hwn i gynulleidfaoedd modern ac agor y drysau i unrhyw un sydd eisiau gweld pam fod opera’n hudo pobl dros y byd.

Rydym ni’n teimlo y dylai opera fod i bawb, felly beth am roi cynnig arni ac ymuno â ni yn yr hydref ar gyfer ein perfformiadau o L’heure espagnole Ravel. Cenir yr opera yn Saesneg ac fel rhan o’n taith LlwyfannauLlai, bydd yn rhoi blas i chi o’r hyn y mae opera’n ei gynnig; ysgafnder, bywiogrwydd a thelynegiaeth – ac yn fyw ar lwyfan cyfagos.