Beth sydd ymlaen

La bohème - Puccini
PrifLwyfan OCC

Gwanwyn 2022

Mae’n Noswyl y Nadolig, uwch strydoedd Paris mae cnoc ar y drws yn ddechrau i stori garu ddiamser y bardd Rodolfo a’i gymdoges, Mimi. Teimla eu carwriaeth ledrithiol fel gwyrth y Nadolig, ond mae ias oer y gaeaf yn drech na gwres eu nwyd…

Dyddiadau ac Archebu

⭐️⭐️⭐️⭐️

Richard Bratby, The Arts Desk

“if there’s one thing that this company does supremely well, it’s putting on an entertaining show….If you’re in the business of taking opera to Abermule and Llandinam, you either give your public a great night out or you fold.”

theartsdesk.com – darllenwch y adolygiad llawn

Venus & Adonis

Ymunwch ag Opera Canolbarth Cymru am wythnos ysbrydoledig o greu cerddoriaeth ac ymarfer yn arwain at ddau berfformiad cyhoeddus o orchestwaith John Blow, Venus & Adonis wedi eu llwyfannu’n llawn yn Eglwys Sant Andras, Llanandras, yn ogystal â chyngerdd anffurfiol yn yr enwog Lety’r Barnwr, Llanandras

Dyddiad i’w gadarnhau

Mae’r prosiect hwn yn agored i bawb: bydd cerddorion amatur, proffesiynol a myfyrwyr yn gweithio ochr yn ochr dros gyfnod o chwe diwrnod ar yr opera ei hun ac o fewn grwpiau siambr llai i baratoi ar gyfer ein cyngerdd Hausmusik ddydd Iau.

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y corws, y prif rannau a’r gerddorfa linynnol a recorder.

Subscribe / Tanysgrifiwch

MWO news delivered straight to your inbox / Newyddion OCC wedi'u dosbarthu’n syth i chi

We need to confirm your email address. To complete the subscription process, please click the link in the email we just sent you.