Beth sydd ymlaen

LlwyfannauLlai OCC

Hydref 2019

Prancia tîm LlwyfannauLlai OCC yn ôl ar y llwyfan gydag ailwampiad radical o waith John Gay o 1728, The Beggar’s Opera. Ymunwch â Mrs Peachum, Polly ei merch a’r Cardotyn yn eu dehongliad beiddgar o berthnasau a rhinweddau cymharol gwyryfdod.

Mrs Peachum’s Guide to Love and Marriage
Mrs Peacham's Guide to Love & Marriage

Yn ei dychryn ynglŷn â phriodas anghyfreithlon Polly gyda lleidr pen ffordd, ceisia Mrs P drefnu bod y dihiryn yn cael ei grogi a bod Polly’n hawlio’r wobr. Caiff ffyddlondeb a chariad eu rhoi ar brawf wrth i fwrdwr a chynddaredd ddod â’r gomedi drasig a chyffrous hon i’w chasgliad. A fydd Polly’n aros yn ffyddlon i’w chariad ac yn cefnu ar ei mam â’i jin?

Mae’n bleser gan OCC berfformio’r opera un act hon, wedi’i haddasu gan Richard Studer, mewn fersiwn gerddorol newydd gan Jonathan Lyness, am y tro cyntaf. Daw cyfeiliant gan Ensemble LlwyfannauLlai o bedwar cerddor, y mezzo soprano o Ogledd Iwerddon, Carolyn Dobbin yw Mrs Peachum a’r soprano Gymreig Alys Mererid Roberts yw ei merch ddi-glem.

⭐️⭐️⭐️⭐️

Richard Bratby, The Arts Desk

“if there’s one thing that this company does supremely well, it’s putting on an entertaining show….If you’re in the business of taking opera to Abermule and Llandinam, you either give your public a great night out or you fold.”

theartsdesk.com – darllenwch y adolygiad llawn

Gwanwyn 2020

Mae cynhyrchiad Gwanwyn 2020 o gomedi glasurol Mozart, The Marriage of Figaro, mewn partneriaeth ag Academi Llais Ryngwladol Cymru, yn rhoi golwg ffres ar yr opera ddiamser hon sy’n ffefryn ymysg cynulleidfaoedd. Nid peth hawdd yw trefnu unrhyw briodas, ond i Figaro a Susanna mae olwynion y drol sy’n bygwth troi yn mynd fel fflamiau. Mae’r hanes yn troi a throelli ac yn llawn caneuon cyfarwydd a hoff. Hon yw’r opera ddelfrydol i arbenigwyr opera ac i newydd-ddyfodiaid sy’n awyddus i agor y drws i’r gelfyddyd anhygoel hon. Bydd ein taith yn cychwyn yn Theatr Hafren, y Drenewydd, ar y 29ain o Chwefror – diwrnod perffaith i roi naid i’r byd opera!

  • Cyfarwyddwr/Cynllunydd  Richard Studer
  • Arweinydd Jonathan Lyness
  • Cerddorfa Ensemble Cymru
  • Cenir mewn cyfieithiad Saesneg gan Amanda Holden

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/midwalesoperaco/public_html/files/wp-includes/functions.php on line 4344