Beth sydd ymlaen

Gwanwyn 2020

Mae cynhyrchiad Gwanwyn 2020 o gomedi glasurol Mozart, The Marriage of Figaro, mewn partneriaeth ag Academi Llais Ryngwladol Cymru, yn rhoi golwg ffres ar yr opera ddiamser hon sy’n ffefryn ymysg cynulleidfaoedd. Nid peth hawdd yw trefnu unrhyw briodas, ond i Figaro a Susanna mae olwynion y drol sy’n bygwth troi yn mynd fel fflamiau. Mae’r hanes yn troi a throelli ac yn llawn caneuon cyfarwydd a hoff. Hon yw’r opera ddelfrydol i arbenigwyr opera ac i newydd-ddyfodiaid sy’n awyddus i agor y drws i’r gelfyddyd anhygoel hon. Bydd ein taith yn cychwyn yn Theatr Hafren, y Drenewydd, ar y 29ain o Chwefror – diwrnod perffaith i roi naid i’r byd opera!

  • Cyfarwyddwr/Cynllunydd  Richard Studer
  • Arweinydd Jonathan Lyness
  • Cerddorfa Ensemble Cymru
  • Cenir mewn cyfieithiad Saesneg gan Amanda Holden

⭐️⭐️⭐️⭐️

Richard Bratby, The Arts Desk

“if there’s one thing that this company does supremely well, it’s putting on an entertaining show….If you’re in the business of taking opera to Abermule and Llandinam, you either give your public a great night out or you fold.”

theartsdesk.com – darllenwch y adolygiad llawn

Venus & Adonis

Ymunwch ag Opera Canolbarth Cymru am wythnos ysbrydoledig o greu cerddoriaeth ac ymarfer yn arwain at ddau berfformiad cyhoeddus o orchestwaith John Blow, Venus & Adonis wedi eu llwyfannu’n llawn yn Eglwys Sant Andras, Llanandras, yn ogystal â chyngerdd anffurfiol yn yr enwog Lety’r Barnwr, Llanandras

Dyddiad i’w gadarnhau

Mae’r prosiect hwn yn agored i bawb: bydd cerddorion amatur, proffesiynol a myfyrwyr yn gweithio ochr yn ochr dros gyfnod o chwe diwrnod ar yr opera ei hun ac o fewn grwpiau siambr llai i baratoi ar gyfer ein cyngerdd Hausmusik ddydd Iau.

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y corws, y prif rannau a’r gerddorfa linynnol a recorder.