Beth sydd ymlaen

Cerddoriaeth Hafaidd Hyfryd yn Neuadd Gregynog

Cyngerdd Haf

Cynhelir cyngerdd haf poblogaidd Cyfeillion Opera Canolbarth Cymru yn Ystafell Gerddoriaeth ysblennydd Neuadd Gregynog ger y Drenewydd ddydd Sul, Mehefin 21ain, am 6 o’r gloch yr hwyr.

Darllenwch Mwy
LlwyfannauLlai OCC

Hydref 2019

Prancia tîm LlwyfannauLlai OCC yn ôl ar y llwyfan gydag ailwampiad radical o waith John Gay o 1728, The Beggar’s Opera. Ymunwch â Mrs Peachum, Polly ei merch a’r Cardotyn yn eu dehongliad beiddgar o berthnasau a rhinweddau cymharol gwyryfdod.

Mrs Peachum’s Guide to Love and Marriage
Mrs Peacham's Guide to Love & Marriage

Yn ei dychryn ynglŷn â phriodas anghyfreithlon Polly gyda lleidr pen ffordd, ceisia Mrs P drefnu bod y dihiryn yn cael ei grogi a bod Polly’n hawlio’r wobr. Caiff ffyddlondeb a chariad eu rhoi ar brawf wrth i fwrdwr a chynddaredd ddod â’r gomedi drasig a chyffrous hon i’w chasgliad. A fydd Polly’n aros yn ffyddlon i’w chariad ac yn cefnu ar ei mam â’i jin?

Mae’n bleser gan OCC berfformio’r opera un act hon, wedi’i haddasu gan Richard Studer, mewn fersiwn gerddorol newydd gan Jonathan Lyness, am y tro cyntaf. Daw cyfeiliant gan Ensemble LlwyfannauLlai o bedwar cerddor, y mezzo soprano o Ogledd Iwerddon, Carolyn Dobbin yw Mrs Peachum a’r soprano Gymreig Alys Mererid Roberts yw ei merch ddi-glem.

Gwanwyn 2020

Our Spring 2020 production of Mozart’s comic classic The Marriage of Figaro, in partnership with the Welsh International Academy of Voice, takes a fresh look at this timeless audience favourite. Wedding planning’s never easy but for Figaro and Susanna the marriage merry go round spins at bewildering speed. With more twists and turns than a fairground waltzer, and tunes audiences will know and love this is ideal opera for both aficionados and new comers looking to open the door to this most extraordinary of artforms. Our tour starts at Hafren, Newtown on February 29th – the perfect day to leap into opera!

  • Director/Designer Richard Studer
  • Conductor Jonathan Lyness
  • Orchestra Ensemble Cymru
  • Sung in English translation by Amanda Holden