Sounds of Summer

Seiniau’r Haf

Cyngerdd Gardd Cyfeillion OCC
Cyfarwyddwr Cerdd – Charlotte Forrest
Neuadd Gregynog ger y Drenewydd
Dydd Sul 25 Gorffennaf 2021

Mwy o wybodaeth & archebu

Cerddoriaeth Eich Milltir Sgwar – Music at Your Place

Mae’n bleser mawr cael cyflwyno’r prosiectau cyntaf a gefnogir gan Cerddoriaeth Eich Milltir Sgwâr – Music at Your Place – ein rhaglen gomisiynu agored, i gefnogi artistiaid ledled Cymru sy’n gweithio yn eu cymunedau eu hunain yn ystod y pandemig.

Gofynnwyd i bob un o’r ymgeiswyr gyflwyno eu prosiect yn eu geiriau eu hunain, a byddwn yn rhannu eu cynnydd ar ein cyfryngau cymdeithasol ac ar y wefan.

Darllenwch fwy – Blwyddyn Newydd, Prosiectau Newydd


Darllenwch fwy am Cerddoriaeth eich Milltir Sgwar / Music at Your Place – Prosiect a ddatblygwyd ar y cyd rhwng Opera Canolbarth Cymru/Ensemble Cymru mewn ymateb i COVID-19.

fersiwn ddigidol

Cyngerdd Gala 2020

Er bod cyngerdd yr haf Cyfeillion Opera Canolbarth Cymru wedi ei ganslo oherwydd y pandemig, aethom ati i greu fersiwn ddigidol a gafodd ei ffilmio ym mis Awst. Gobeithiwn yn fawr y byddwch yn mwynhau’r rhaglen amrywiol a luniwyd gan Charlotte Forrest, gyda pherfformiadau gan Fflur Wyn (soprano) a Robyn Lyn Evans (tenor).

Opera i Bawb

Mae Opera Canolbarth Cymru’n saernïo ac yn perfformio cynyrchiadau cyflawn a chartrefol mewn lleoliadau ledled Cymru a thu hwnt. Rydym yn gweld gwerth anferthol i opera ac yn mynd â chynyrchiadau sy’n ysbrydoli i theatrau a mannau lle mae’r cyfle i weld opera fyw yn brin a lle gellir cyrraedd at gynulleidfaoedd newydd. Rydym yn ymroddedig i feithrin, herio ac annog talent ifanc a ffres, gydag o leiaf 50% o gantorion y cwmni o dan 30 oed neu wedi gorffen eu haddysg o fewn y 4 mlynedd ddiwethaf.

Mae cynhyrchiad Gwanwyn 2020 o gomedi glasurol Mozart, The Marriage of Figaro, mewn partneriaeth ag Academi Llais Ryngwladol Cymru, yn rhoi golwg ffres ar yr opera ddiamser hon sy’n ffefryn ymysg cynulleidfaoedd.

Hugh Canning, The Sunday Times

“Jonathan Lyness maintained a lively momentum in the pit with his tiny orchestra, single strings allowing the glorious woodwind writing to blossom, underpinning Studer’s basically traditional but always lively staging… [of] this rather lovable Figaro”

www.thetimes.co.uk – darllenwch y adolygiad llawn

⭐️⭐️⭐️⭐️

Steph Power, The Stage

“Cannily witty, big-hearted production of Mozart’s opera”

www.thestage.co.uk – darllenwch y adolygiad llawn

 

Cefnogwyd yn 2017-20 gan

Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys, Elusen Gwendoline a Margaret Davies, Control Techniques Cyf, Cronfa Gadeirydd John Lewis, Sefydliad Millichope, Ymddiriedolaeth Oakdale, Ymddiriedolaeth Elusennol  D’Oyly Carte, Ymddiriedolaeth Elusennol Garrick Charitable, Sefydliad Foyle, Sefydliad Teulu Ashley, Sefydliad Garfield Weston, Ymddiriedolaeth Gelfyddydau Fenton a’r Cyfeillion Opera Canolbarth Cymru.