Taith y Gwanwyn wedi ei chanslo

Mae’n ddrwg iawn gennym ni orfod cyhoeddi bod ein taith bresennol o The Marriage of Figaro wedi ei chanslo o ganlyniad i gau’r theatrau yn ystod yr epidemig presennol o Covid 19. Rydym ni’n bwriadu dychwelyd i’r llwyfan yn yr hydref gyda pherfformiad LlwyfannauLlai o Il tabarro, Puccini. Mae ymddiriedolwyr Opera Canolbarth Cymru (ac Ensemble Cymru) yn gwneud ein gorau i leddfu’r effaith ar ein perfformwyr a’n staff anhygoel a diolch yn fawr i chi, y cyhoedd, am eich cefnogaeth barhaus a’ch haelioni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae hon yn sefyllfa ddigynsail ac rydym ni’n dymuno’r gorau i bawb yn ystod cyfnod sy’n debygol o fod yn un anodd i bawb ohonom ni. Cymerwch ofal, cadwch yn iach, ac fe’ch gwelwn ni chi’n fuan.

Mae Venus & Adonis yn cael ei ohirio

Trist ofnadwy yw gorfod cyhoeddi bod y cynhyrchiad LlwyfannauAgored o Venus and Adonis, a gynlluniwyd ar gyfer y Pasg, wedi ei ohirio tan y gellir ei ail-drefnu yn nes ymlaen oherwydd COVID-19.

Opera i Bawb

Mae Opera Canolbarth Cymru’n saernïo ac yn perfformio cynyrchiadau cyflawn a chartrefol mewn lleoliadau ledled Cymru a thu hwnt. Rydym yn gweld gwerth anferthol i opera ac yn mynd â chynyrchiadau sy’n ysbrydoli i theatrau a mannau lle mae’r cyfle i weld opera fyw yn brin a lle gellir cyrraedd at gynulleidfaoedd newydd. Rydym yn ymroddedig i feithrin, herio ac annog talent ifanc a ffres, gydag o leiaf 50% o gantorion y cwmni o dan 30 oed neu wedi gorffen eu haddysg o fewn y 4 mlynedd ddiwethaf.

Mae cynhyrchiad Gwanwyn 2020 o gomedi glasurol Mozart, The Marriage of Figaro, mewn partneriaeth ag Academi Llais Ryngwladol Cymru, yn rhoi golwg ffres ar yr opera ddiamser hon sy’n ffefryn ymysg cynulleidfaoedd.

Hugh Canning, The Sunday Times

“Jonathan Lyness maintained a lively momentum in the pit with his tiny orchestra, single strings allowing the glorious woodwind writing to blossom, underpinning Studer’s basically traditional but always lively staging… [of] this rather lovable Figaro”

www.thetimes.co.uk – darllenwch y adolygiad llawn

⭐️⭐️⭐️⭐️

Steph Power, The Stage

“Cannily witty, big-hearted production of Mozart’s opera”

www.thestage.co.uk – darllenwch y adolygiad llawn

 

Cefnogwyd yn 2017-20 gan

Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys, Elusen Gwendoline a Margaret Davies, Control Techniques Cyf, Cronfa Gadeirydd John Lewis, Sefydliad Millichope, Ymddiriedolaeth Oakdale, Ymddiriedolaeth Elusennol  D’Oyly Carte, Ymddiriedolaeth Elusennol Garrick Charitable, Sefydliad Foyle, Sefydliad Teulu Ashley, Sefydliad Garfield Weston, Ymddiriedolaeth Gelfyddydau Fenton a’r Cyfeillion Opera Canolbarth Cymru.