An 1840's mansion with concrete cladding designed to replicate the black and white timber-framed architecture of Montgomeryshire farmhouses. Set back slightly on green grass, with a long driveway. The sky is bright with just one or two clouds.
Gregynog Garden Concert

Sunday 24 July, 5pm

Live music and a picnic in the magnificent gardens of Gregynog Hall… is there a better way to spend summer’s evening?
Dyddiadau ac Archebu

Cerddoriaeth Eich Milltir Sgwar – Music at Your Place

Mae’n bleser mawr cael cyflwyno’r prosiectau cyntaf a gefnogir gan Cerddoriaeth Eich Milltir Sgwâr – Music at Your Place – ein rhaglen gomisiynu agored, i gefnogi artistiaid ledled Cymru sy’n gweithio yn eu cymunedau eu hunain yn ystod y pandemig.

Gofynnwyd i bob un o’r ymgeiswyr gyflwyno eu prosiect yn eu geiriau eu hunain, a byddwn yn rhannu eu cynnydd ar ein cyfryngau cymdeithasol ac ar y wefan.

Darllenwch fwy


Darllenwch fwy am Cerddoriaeth eich Milltir Sgwar / Music at Your Place – Prosiect a ddatblygwyd ar y cyd rhwng Opera Canolbarth Cymru/Ensemble Cymru mewn ymateb i COVID-19.

Opera i Bawb

Mae Opera Canolbarth Cymru’n saernïo ac yn perfformio cynyrchiadau cyflawn a chartrefol mewn lleoliadau ledled Cymru a thu hwnt. Rydym yn gweld gwerth anferthol i opera ac yn mynd â chynyrchiadau sy’n ysbrydoli i theatrau a mannau lle mae’r cyfle i weld opera fyw yn brin a lle gellir cyrraedd at gynulleidfaoedd newydd. Rydym yn ymroddedig i feithrin, herio ac annog talent ifanc a ffres, gydag o leiaf 50% o gantorion y cwmni o dan 30 oed neu wedi gorffen eu haddysg o fewn y 4 mlynedd ddiwethaf.

Am The Marriage of Figaro – Gwanwyn 2020

Hugh Canning, The Sunday Times

“Jonathan Lyness maintained a lively momentum in the pit with his tiny orchestra, single strings allowing the glorious woodwind writing to blossom, underpinning Studer’s basically traditional but always lively staging… [of] this rather lovable Figaro”

www.thetimes.co.uk – darllenwch y adolygiad llawn

⭐️⭐️⭐️⭐️

Steph Power, The Stage

“Cannily witty, big-hearted production of Mozart’s opera”

www.thestage.co.uk – darllenwch y adolygiad llawn

 

Cefnogwyd yn 2021-22 gan

Y Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Sefydliad Teulu Ashley, Sefydliad Garfield Weston, Cronfa Gadeirydd John Lewis, Elusen Gwendoline a Margaret Davies, Ymddiriedolaeth Celfyddydau Fenton, Ymddiriedolaeth Gibbs

Subscribe / Tanysgrifiwch

MWO news delivered straight to your inbox / Newyddion OCC wedi'u dosbarthu’n syth i chi

We need to confirm your email address. To complete the subscription process, please click the link in the email we just sent you.