13-18 Ebrill 2020

Eglwys Sant Andras, Llanandras
Ymunwch ag Opera Canolbarth Cymru

am wythnos ysbrydoledig o greu cerddoriaeth ac ymarfer

yn arwain at ddau berfformiad cyhoeddus o orchestwaith John Blow, Venus & Adonis wedi eu llwyfannu’n llawn yn Eglwys Sant Andras, Llanandras, yn ogystal â chyngerdd anffurfiol yn yr enwog Lety’r Barnwr, Llanandras
13eg-18fed Ebrill 2020

Mae’r prosiect hwn yn agored i bawb: bydd cerddorion amatur, proffesiynol a myfyrwyr yn gweithio ochr yn ochr dros gyfnod o chwe diwrnod ar yr opera ei hun ac o fewn grwpiau siambr llai i baratoi ar gyfer ein cyngerdd Hausmusik ddydd Iau.

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y corws, y prif rannau a’r gerddorfa linynnol a recorder.

Opera Canolbarth Cymru

Magu cariad at opera ledled Cymru a thu hwnt

Mae OCC yn gwmni opera teithiol proffesiynol, sy’n llwyfannu dau brif gynhyrchiad ym mhob cwr o Gymru bob blwyddyn yn ogystal â phrosiectau ymgysylltu yng nghymunedau Cymru a’r Gororau.

Bydd ein cynhyrchiad LlwyfannauAgored o Venus & Adonis dros y Pasg yn cael ei arwain gan Gyfarwyddwr Cerdd OCC Jonathan Lyness a’r Cyfarwyddwr Artistig OCC Richard Studer a’r hyfforddwr lleisiol a’r isgyfarwyddwr cerdd Charlotte Forrest mewn llwyfaniad newydd yn eglwys hanesyddol Sant Andras, Llanandras.

Ym mhob ystyr y rhagredegydd yw Venus & Adonis Blow i’r gorchestwaith ei ddisgybl Purcell. Cyfansoddwyd yn 1683 a sgoriwyd am linynnau a recorders, mae’r opera yn cynnwys cast o giwpidau bach, bugeiliaid, helwyr a llyswyr.

Bydd yr ymarferion cerdd a chynhyrchu’n cael eu cynnal yn yr eglwys ei hun drwy’r wythnos a bydd digon o amser yn cael ei neilltuo er mwyn i bawb gael mwynhau’r ardal syfrdanol a’r tafarndai lleol. Bydd pryd o fwyd cymydol yn cael ei baratoi’n ffres i chi bob dydd gan ein tîm arlwyo preswyl gyda’r cynhwysion lleol gorau a fydd yn cyfrannu at y naws o ŵyl arbennig. Yn ogystal, bydd pwll diwaelod o gacen a diod drwy gydol yr wythnos.

Pwy sy’n cael ymgeisio

Mae prosiect LlwyfannauAgored OCC yn agored i bawb, o amaturiaid brwdfrydig i gerddorion proffesiynol. Yr ethos yw fod pawb yn dysgu gan ein gilydd

Lleoliad

Mae Llanandras yn dref farchnad fach hanesyddol yng nghalon y Gororau a bryniau Sir Faesyfed, gyda nifer o fythynnod gwyliau, gwely a brecwast ac, i’r rhai dewr, meysydd gwersylla lleol. Bydd angen i’r rhai sy’n cymryd rhan drefnu eu llety eu hunain ar gyfer y digwyddiad hwn.

Ymarferion

Bydd ymarferion y bore, y prynhawn a gyda’r nos yn digwydd yn yr eglwys bob dydd, a chaiff amser ei neilltuo i roi cyfle i unigolion a grwpiau llai baratoi ar gyfer cyngerdd anffurfiol yn ystod yr wythnos yn Llety’r Barnwr.

Ffi Cyfranogwr

Mae hyn yn cynnwys yr holl ymarferion cerdd a chynhyrchu, yn ogystal â’r pryd o fwyd cymunol a lluniaeth bob dydd. Bydd y gerddoriaeth yn cael ei darparu am ddim ymlaen llaw i bawb sy’n cymryd rhan. Nid yw’r Ffi Cyfranogwr yn cynnwys llety.

Corws £150 / Offerynwr £125
Artist Ifanc / Myfyriwr £50 (yn cynnwys llety – gwelwch isod)

Artistiaid Ifainc / Myfyrwyr

Mae OCC yn ymroddedig i gynnid cyfleoedd i fyfyrwyr ac artistiaid ifanc. Rydym yn cynnig nifer cyfyngedig o leoedd ar y prosiect ar gyfer cost â chymhorthdal o £50 yn cynnwys llety.

Cofrestru

I cofrestru lenwi’r Ffurflen Gofrestru. Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael. Gobeithia OCC allu cynnig lleoedd i bawb sy’n ymgeisio ond mae’n bosib y bydd yn rhaid cyfyngu ar y niferoedd er mwyn creu corws a cherddorfa gytbwys.

I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i’n gwefan neu anfonwch e-bost i admin@midwalesopera.co.uk