Charlotte Forrest

pianydd

Bywgraffiad

Mae Charlie wedi treulio’r 10 mlynedd ddiwethaf yn aelod o staff Opera North, yn ogystal â bod yn aelod o’r staff cerddorol gwadd yn Glyndebourne, ENO, Grange Park Opera a Festival Opera, Gŵyl Garsington, Longborough, Opera Holland Park, Cwmni Birmingham Opera, Gŵyl Buxton, Aldeburgh Music a’r Tŷ Opera Brenhinol, lle cyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer swydd Meistr Corws Cynorthwyol.

Yn rhyngwladol mae hi wedi gweithio yng Ngŵyl Bregenzer ac i Opera Cenedlaethol Estonia. Mae hi’n chwaraewr allweddellau cyswllt i Syr John Eliot Gardiner a’i gerddorfeydd a’i gôr, ac wedi perfformio yn Neuadd Wigmore, Versailles, y Salle Pleyel, y Pisa Duomo, a’r Concertgebouw, Amsterdam. Mae hi’n ymddangos yn rheolaidd ar In Tune ac Opera on 3 ar Radio 3.

Fel hyfforddwr llais mae hi wedi gweithio’n agos ag artistiaid ifanc yn y National Studio Opera, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac Opera Canolbarth Cymru lle mae hi’n curadu nifer o gyngherddau. Astudiodd ym Mhrifysgol Caeredin, Ysgol Gerddoriaeth y Guildhall a’r National Opera Studio.