Elenid Owen

Bywgraffiad

Bu Elenid yn aelod o bedwarawd llinynnol Ludwig o Baris am bedair blynedd ar hugain, gan berfformio dros 1500 o gyngherddau a dosbarthiadau meistr dros y byd a recordio 20 cryno ddisg ar gyfer labeli Naxos,Naïvea 9 Universal. Fe’i gwnaed yn ‘Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres’ gan Weinyddiaeth Ddiwylliant Ffrainc am ei chyfraniad i gerddoriaeth y wlad. Roedd yn awyddus i sicrhau addysg Gymraeg i’w phlant, felly daeth hi a’i theulu yn ôl i Gymru i ymgartrefu yn 2014. Mae’n perfformio’n rheolaidd gydag Ensemble Cymru ac yn dysgu ffidil a cherddoriaeth siambr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd.

Subscribe / Tanysgrifiwch

MWO news delivered straight to your inbox / Newyddion OCC wedi'u dosbarthu’n syth i chi

We need to confirm your email address. To complete the subscription process, please click the link in the email we just sent you.