Elfair Grug

telyn

Bywgraffiad

Dyfarnwyd i Elfair ei gradd meistr yn RNCM ym Manceinion, ar ôl ennill gradd BMus yn yr ysgol Gerddoriaeth fel Ysgolor ABRSM. Mae Elfair wedi cychwyn ar yrfa broffesiynol fel telynores; gan ryddhau ei halbwm gyntaf gyda recordiau SAIN, mynd ar daith gyda CLOUDS Harp Quartet, a gweithio ar ei liwt ei hun gyda cherddorfeydd. Yn 2016, daeth Elfair yn ôl i Brydain ar ôl cyfnod yn Bangkok, lle’r oedd yn gweithio fel athrawes delyn a thelynores breswyl yng Nghanolfan Delyn Tamnak Prathom. Gwaith Elfair fel artist Live Music Now! sydd wedi arwain at ei brwdfrydedd at weithio fel ymarferydd cerdd mewn lleoliadau iechyd, gan ddod â cherddoriaeth o’r neuadd gyngerdd i leoliadau heriol a chlyd.

Help get Mid Wales Opera back on the road

Help get Mid Wales Opera back on the road

Only a few months ago we thought Mid Wales Opera was finished. Now, thanks to a funding lifeline from Powys County Council, we are within touching distance of having a sustainable plan to keep on producing live and local opera across Wales for at least three years.

… or find out more

You have Successfully Subscribed!