Carnifal!

Cyngerdd Gardd

Carnifal!

Cyngerdd gardd

Dewch yn Llu! Dewch yn Llu! Ac ymunwch â Chyfeillion Opera Canolbarth Cymru wrth i ni gychwyn ar daith i fyd hudolus “Commedia dell’arte” neu “Carnival!” yn Neuadd Gregynog, ger y Drenewydd!

Ymunwch â ni ddydd Sul 21 Gorffennaf, 2024, am 5pm i gael eich cludo i jiwbilî orfoleddus o gerddoriaeth ac opera dan gyfarwyddyd Charlotte Forrest, maestro’r alawon a meistr yr ifori!

Bydd y noson hon o gerddoriaeth fyw a chaneuon yn ddathliad gorfoleddus o gerddoriaeth ac opera, yn cynnwys cymeriadau o draddodiad comedïaidd yr Eidal. Boed yn yr awyr agored yng nghanol y gerddi ysblennydd neu dan do yn yr Ystafell Gerdd gysegredig, bydd yr arddangosfa ysblennydd yn syfrdanu! 

Sicrhewch eich tocynnau ymlaen llaw, gan fod perygl iddynt ddiflannu’n gyflymach na chwningen mewn het!

Bydd egwyl hir i fwynhau eich picnic, mynd am dro yn y gerddi rhestredig Gradd 1 gogoneddus neu fentro ymhellach i’r coetir hynafol. Bydd y caffi yn y Neuadd ar agor cyn y cyngerdd felly beth am gyrraedd yn gynnar! 

Gwahoddir aelodau’r gynulleidfa i ymuno yn yr hwyl i wneud y noson yn un i’w chofio trwy wisgo fel y cymeriadau lliwgar ac ecsentrig o draddodiad comedïaidd yr Eidal. Mwynhewch y gwisgo ffansi a pheidiwch â bod ofn bod yn fentrus a theatraidd! Y thema yw dathlu ysbryd “Commedia dell’arte” a ewch â’r cymeriadau bywiog yma’n fyw gyda’ch dewis o wisgoedd.

 

Archebwch

Tocynnau: £19 i oedolion, £5 i blant.
Archebwch yn Swyddfa Docynnau Hafren neu 01686 948100. 

Archebu

  • Neuadd Gregynog Hall near Newtown
  • Sunday 21 July 5pm
  • Parcio £3

Cefnogwch achos Opera Canolbarth Cymru yn y digwyddiad elusennol hwn. Elusen Rhif 1043391

Dod yn fuan

perfformwyr

Headshot of Charlotte Forrest. Charlotte is a white woman with chin-length auburn hair and green eyes. She's wearing an aqua blue silk top.

Charlotte Forrest

Cyfarwyddwr Cerdd/pianyddes

Subscribe / Tanysgrifiwch

MWO news delivered straight to your inbox / Newyddion OCC wedi'u dosbarthu’n syth i chi

We need to confirm your email address. To complete the subscription process, please click the link in the email we just sent you.