Robyn Lyn Evans

Bywgraffiad

Magwyd y tenor Robyn Lyn Evans ym Mhont-rhyd-y-groes, Ceredigion, ond mae bellach yn byw ym Machynlleth. Graddiodd o Goleg y Drindod Caerfyrddin lle dyfarnwyd iddo ysgoloriaeth Stuart Burrows ac o’r Coleg Cerdd Brenhinol, Llundain. Dechreuodd ganu mewn Eisteddfodau ac mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys Canwr Ifanc Rhyngwladol y Flwyddyn Llangollen, Gwobr Goffa Osborne Roberts a Gwobr Goffa David Ellis. Ymhlith ei rannau blaenorol gydag OCC mae Lensky Eugene Onegin a Luigi Il tabarro. Mae ei rannau eraill diweddar yn cynnwys Don José Carmen (Diva Opera) a Ruggero La Rondine (West Green House Opera). Mae’n falch iawn o fod yn ailymweld ag un o’i hoff rannau, Rodolfo. Canodd y rhan o’r blaen i Opera Project a Longborough Festival Opera.

Subscribe / Tanysgrifiwch

MWO news delivered straight to your inbox / Newyddion OCC wedi'u dosbarthu’n syth i chi

We need to confirm your email address. To complete the subscription process, please click the link in the email we just sent you.