Month

December 2017
Yn draddodiadol, opera yw un o’r celfyddydau mwyaf trawiadol – syfrdanol o ran graddfa a chwmpas. Mae i’r cyflwyniad epig ei le, ond ar gyfer taith Llwyfannau Bach roeddem yn awyddus i ddangos ochr wahanol i opera. Rhoddir cyfle i’r cynulleidfaoedd fod yn agosach at ein perfformwyr a gweld opera o safbwynt hollol wahanol, safbwynt...
Darllenwch fwy