That’s all folks – Dyma ni wedi cyrraedd diwedd ein taith ffantastig o A Spanish Hour

Y Daith Mewn Rhifau

Fe’i gwelwyd gan gyfanswm o 1775 o bobl
Mewn 16 lleoliad dros Gymru a’r Gororau
Hon oedd opera gyntaf 13% o’n cynulleidfa
Dim ond un neu ddwy opera yr oedd 33% o’n cynulleidfa wedi ei gweld cyn hyn
Roedd 40% anhygoel o’n cynulleidfaoedd wedi teithio llai na 5 milltir i weld y sioe

– dyna dystiolaeth o gadw opera’n fyw ac yn lleol!

Cawsom bedwar Torquemada gwych – gan gychwyn gyda’r ardderchog Peter Van Hulle a osododd y bar yn uchel iawn i’r rhai a’i dilynodd, ond a fethodd â chwblhau’r daith yn anffodus oherwydd anaf difrifol i’w goes.

I’r rhai a’n gwelodd yn Bishop’s Castle, yr Wyddgrug a Chricieth, canodd Joseph Doody’r rhan o ochr y llwyfan a chamodd ein Cyfarwyddwr Artistig Richard Studer ar y llwyfan i berfformio. Ar gyfer y tair sioe olaf, croesawyd William Wallace yn ôl – a welwyd gydag OCC ddiwethaf fel Tamino yn The Magic Flute Mozart.

Torquemadas - Joseph Doody & Richard Studer

Rydym wedi crwydro Cymru o Abergwaun i Fae Colwyn a threulio penwythnos godidog yn heulwen hwyr yr hydref yn Abermo ac Aberdyfi. Gwerthwyd yr holl docynnau i sioeau Theatr Clwyd, y Gelli Gandryll, Llanandras a Bishop’s Castle. Gwnaethom ffrindiau newydd yn lleoliad hyfryd Theatr Gwaun yn Abergwaun yn ogystal ag ymweld â Bae Colwyn ar LwyfannauLlai am y tro cyntaf, a dargyfeirio i Gaerdydd ar gyfer perfformiad yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Diolch i bawb a ddaeth i weld y sioe, i’n cast anhygoel a’r cerddorion gwych am eich perfformiadau godidog a’ch cwmni difyr, i bawb a roddodd le i’n perfformiadau a gweithio mor galed i hyrwyddo’r sioe ymlaen llaw ac edrych ar ein holau ar y daith.

Fe fyddwn ni’n ôl ar y LlwyfannauLlai yn yr hydref y flwyddyn nesaf gyda’n hopera newydd sbon Mrs Peachum’s Guide to Love and Marriage – yn seiliedig ar berthynas Mrs Peachum a’i merch Polly o The Beggar’s Opera John Gay a’r posibilrwydd dychrynllyd nad mam sy’n gwybod orau!

Yn y cyfamser, edrychwn ymlaen at ddychwelyd i’n lleoliadau PrifLwyfan gyda Tosca Puccini yn y Gwanwyn – sy’n agor ddydd Sadwrn, Chwefror 23ain yn Theatr Hafren, y Drenewydd.

Fe’ch gwelwn ni chi’n fuan a Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

Gadewch Sylw

Mae’r wefan yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Mwy o wybodaeth.