An 1840's mansion with concrete cladding designed to replicate the black and white timber-framed architecture of Montgomeryshire farmhouses. Set back slightly on green grass, with a long driveway. The sky is bright with just one or two clouds.

Cyngerdd Gardd Gregynog

Cerddoriaeth fyw a phicnic yng ngerddi godidog Neuadd Gregynog… oes ffordd well o dreulio noson o haf?

Ddydd Sul 24 Gorffennaf bydd gerddi rhestredig Gradd 1 ysblennydd Neuadd Gregynog ger y Drenewydd yn lleoliad hafaidd perffaith ar gyfer Gala flynyddol OCC.

Tocynnau

Pris tocynnau yw £16 (£5 o dan 16) a rhaid eu harchebu ymlaen llaw ar:  www.thehafren.co.uk neu drwy Swyddfa Docynnau Hafren ar on 01686 948100.

Y Cyngerdd

Bydd yn dechrau am 5pm ac yn gorffen yn gynnar gyda’r nos, i roi digon o amser i fwynhau’r gerddi a phicnic yn ystod yr egwyl.

Bydd Cyngerdd Gardd Gregynog OCC yn digwydd o flaen y Neuadd gyda lle i eistedd ar y llwybrau a’r lawntiau o flaen y tŷ – anogir y gynulleidfa i ddod â chadair neu blanced.

Picnic yn Ystod yr Egwyl

Mae lluniaeth ysgafn, bwyd picnic a llety ar gael i’w harchebu’n uniongyrchol gan Neuadd Gregynog: www.gregynog.org / 01686 650 224. Mae croeso hefyd i chi ddod a’ch lluniaeth eich hun.

Tywydd Gwael

Ac os yw’r tywydd Cymreig yn ein siomi? Yna bydd yr Ystafell Gerdd yn darparu’r lleoliad ar gyfer ein gala.

Llety

Gwnewch benwythnos ohoni! Nifer cyfyngedig o lety sydd ar gael yn Neuadd Gregynog – cysylltwch â nhw yn uniongyrchol i wneud ymholiadau: www.gregynog.org / 01686 650 224.

Cantorion

Daw’r fezzo-soprano Stephanie-Windsor Lewis yn ôl i OCC ar ôl taith LlwyfannauLlai o Il Tabarro Puccini yn hydref 2021.

Ar 33ain mlynedd Opera Canolbarth Cymru, mae cefnogi cantorion ifanc yn dal wrth wraidd ein gwaith fel cwmni, gydag ymrwymiad i gastio cantorion o dan 30 neu sydd wedi cwblhau eu hyfforddiant o fewn y pedair blynedd ddiwethaf. O Ogledd Cymru y daw’r bariton John Ieuan Jones, a raddiodd o’r Royal Northern College of Music yn 2019, a’r soprano Alys Mererid Roberts a chwaraeodd ran Polly yng nghynhyrchiad OCC yn 2019 o Mrs Peachum’s Guide to Love and Marriage.

Lansio Tymor 2022/23

Gala flynyddol OCC yn Neuadd Gregynog yw uchafbwynt eu haf a lansiad eu tymor, gyda hanes hir o berfformiadau yn yr Ystafell Gerddoriaeth. Yn haf 2021 gwelwyd y digwyddiad yn symud i’r ardd, fel bod modd cadw pellter cymdeithasol ac elwa o’r naws yn yr awyr agored. Roedd y profiad yn yr awyr iach yn un mor ddifyr i’r gynulleidfa nes penderfynwyd cynnal opera fyw yng ngerddi 750 acer ystâd hanesyddol Gregynog eto eleni.

TOCYNNAU

Dydd Sul Gorffennaf 24ain 17:00Neuadd Gregynog (ger y Drenewydd)

Tîm Creadigol

Headshot of Charlotte Forrest. Charlotte is a white woman with chin-length auburn hair and green eyes. She's wearing an aqua blue silk top.

Charlotte Forrest

Cyfarwyddwr Cerdd/pianyddes

Blog

Subscribe / Tanysgrifiwch

MWO news delivered straight to your inbox / Newyddion OCC wedi'u dosbarthu’n syth i chi

We need to confirm your email address. To complete the subscription process, please click the link in the email we just sent you.