Il tabarro – Puccini

Taith LlwyfannauLlai - Hydref 2021

Cyflwyna Opera Canolbarth Cymru orchestwaith hwyr Puccini, Il tabarro neu ‘Y Clogyn’. Stori fer yw’r opera un act hon, wedi’i gosodd ar lannau’r Seine, am berchennog cwch camlas o’r enw Michele, sy’n amau bod ei wraig, Giorgetta, yn bod yn anffyddlon. Mae’r opera’n llawn is-blotiau ac is-gymeriadau, a chyfeiriadau at olygfeydd a synau Paris yn y 1900au. Daw’r opera i ddiweddglo dramatig pan ddalia Michele gariad ei wraig yn annisgwyl ar daniad matsien. Gyda melodïau cyfareddol a thyndra cyffrous, mae Il tabarro yn dangos gwaith y cyfansoddwr gwych pan oedd ei allu ar ei anterth.

Mae cynhyrchiad newydd OCC yn cynnwys 6 canwr a 4 offerynnwr, gyda chyfieithiad newydd i’r Saesneg gan Richard Studer a threfniant siambr newydd gan Jonathan Lyness. Yn yr ail hanner, ar ôl yr opera, byddwn yn parhau â thema Paris gyda chymysgedd o eitemau cerddorol difyr gan ein holl perfformwyr dawnus.

Cerddoriaeth: Giacomo Puccini
Trefniant: Jonathan Lyness

Libreto: Giuseppe Adami
Cyfieithiad newydd yn saesneg: Richard Studer

Hyd y Hanner Cyntaf 50 mins
EGWYL
Hyd yr Ail Hanner 35 mins

Cast

Giorgetta: Elin Pritchard
Michele: Philip Smith
Luigi: Robyn Lyn Evans
La Frugola: Stephanie Windsor-Lewis
Tinca: Huw Ynyr
Talpa: Emyr Wyn Jones

Cerddorion

Feiolin: Laurence Kempton
Basŵn: Alexandra Callanan
Telyn: Elfair Grug Dyer
Piano: Jonathan Lyness

Cyfarwyddwr/Cynllunydd: Richard Studer
Cyfarwyddwr Cerdd:
Jonathan Lyness

Cefnogir taith Il tabarro gan – Sefydliad Garfield Weston & Sefydliad Teulu Ashley

 

Blog LlwyfannauLlai OCC